Om Mira 3

Mira 3 er bygget på Frederikssund Skibsværft og sejlede fra 1915 som turbåd på Øresund.

Mira 3 har, foruden at sejle på Lillebælt, også sejlet for Københavns Havnevæsen, for Forsvarret med sejlads til Københavns Ø-forter og som rutebåd på Århusbugten.

I starten var båden forsynet med en to-cylindret dampmaskine. I 1924 fik Mira 3 en Munktell petroliumsmotor, som den sejlede med til 1938, hvor den fik en to-cylindret Vølund 65 HK glødemoter. I 2004 fik Mira 3 den motor, som båden sejler med i dag, en seks-cylindret Albin dieselmotor.

Det var lodsen, Henriksen fra Gammel Vestergade i Middelfart, der for at supplere sin løn som lods, i 1966 købte Mira 3 og fik skibet til Middelfart, hvor han startede tursejlads på Lillebælt.

I 1996 blev Mira 3 solgt til Holger Petersen, der var skipper på turbåden, indtil han i 2011 overdrog den til Hans Østergaard, som er Mira 3′s nuværende skipper.